6.55 ઇંચની ફુલ HD+ ડિસ્પ્લે સાથે Xiaomiનો સૌથી પાતળો અને હલકો સ્માર્ટફોન Mi 11 Lite ભારતમાં 22 જૂનના રોજ થશે લોન્ચ; 26,600 રૂપિયા હોઈ શકે છે કિમત

6.55 ઇંચની ફુલ HD+ ડિસ્પ્લે સાથે Xiaomiનો સૌથી પાતળો અને હલકો સ્માર્ટફોન Mi 11 Lite ભારતમાં 22 જૂનના રોજ થશે લોન્ચ; 26,600 રૂપિયા હોઈ શકે છે કિમત