‘યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ’નો નૈતિક ફસાયો: એક્ટર કરન મેહરા પર પત્ની નિશા રાવલે લગાવ્યો મારઝૂડનો આરોપ, ફરિયાદ બાદ પોલીસે કરી ધરપકડ

‘યે રિશ્તા ક્યા કહલાતા હૈ’નો નૈતિક ફસાયો: એક્ટર કરન મેહરા પર પત્ની નિશા રાવલે લગાવ્યો મારઝૂડનો આરોપ, ફરિયાદ બાદ પોલીસે કરી ધરપકડ