અણધારી વિદાય: ગોંડલમાં ઇલેક્ટ્રિક શોકથી યુવકનું મોત, દિવાળી પછી લગ્ન હતા, બહેને પીઠી ચોળી, પિતાએ પાર્થિવદેહને વરરાજાની જેમ તૈયાર કરી સ્મશાનયાત્રા કાઢી

અણધારી વિદાય: ગોંડલમાં ઇલેક્ટ્રિક શોકથી યુવકનું મોત, દિવાળી પછી લગ્ન હતા, બહેને પીઠી ચોળી, પિતાએ પાર્થિવદેહને વરરાજાની જેમ તૈયાર કરી સ્મશાનયાત્રા કાઢી